Firma KASPAK Katarzyna Syczewska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.


FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO


Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Instytucja Zarządzająca RPOWP

www.rpowp.wrotapodlasia.pl

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informuję klientów oraz partnerów biznesowych, iż Firma „KASPAK” Katarzyna Syczewska realizuje projekt pt.„Dywersyfikacja działalności firmy ” KASPAK” Katarzyna Syczewska poprzez zakup innowacyjnej linii technologicznej do produkcji siatek technicznych” nr WND-RPPD.01.04.01.20-152/09 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4 „Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw”, Podziałania 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa w ramach umowy nr UDA-RPPD.01.04.01-20-152/09-00. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.        [Rozmiar: 10374 bajtów]